اخبار دانشگاهی
اولین مدرسه کسب و کار در قزوین

1399/5/22 چهارشنبه

ویژه نوجوانان و جوانان راه اندازی شد

آدرس: بلوار شهید چگینی کلیومتر 2 جاده باراجین پارک علم و فناوری- شماره تلفن 09125832855- 09056624200

در ضمن کاتالوگ پیوست میباشد:

کاتالوگ 1

کاتالوگ 2

نسخه قابل چاپ