اخبار دانشگاهی
مسابقه بی تفاوت نباشیم

1399/5/22 چهارشنبه

مسابقه همه مسئولیم پس بی – تفاوت – نباشیم

موضوعات مسابقه:

چگونه به موضوع رونق وجهش تولید میتوانیم کمک کنیم ونسبت به این شعار سال بی تفاوت نباشیم.

چگونه میتوانیم جلوی اسراف درامورات شخصی و اجتماعی را به عنوان یک منکر بگیریم و بی تفاوت نباشیم.

چگونه میتوانیم رفتار‌های نادرست اجتماعی دیگران را در چهارچوب حقوق شهروندی اصلاح کنیم و بی تفاوت نباشیم.

چگونه میتوانیم از تضییع حقوق مردم خودداری وجلوگیری کنیم ونسبت به آن‌ها بی تفاوت نباشیم.

چگونه میتوانیم مطالبات فرهنگی، اقتصادی خود را ازمسئولین ومتولیان وحاکمیت مطالبه کنیم و بی تفاوت نباشیم.

جهت کسب  اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید:

پوستر مسابقه

نسخه قابل چاپ