اخبار علمی تحقیقاتی
دو فصلنامه مجله تحقیقات در ارولوژی

1399/5/29 چهارشنبه

به اطلاع می‌رساند دوفصلنامه تحقیقات در ارولوژی از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات صرفاً علمی- پژوهشی خود را که با رسالت و اهداف فصلنامه تحقیقات در ارولوژی و دقیقا طبق فرمت نشریه آماده شده است را از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند. لازم به ذکر است نتیجه تمامی مقالاتی که در روند بررسی نشریه قرار گیرند، حداکثر ظرف مدت ۱ ماه اعلام خواهد شد.

لینک مجله: http://urology.umsha.ac.ir

جهت اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه فرمایید:

نامه فراخوان

پوستر فراخوان

نسخه قابل چاپ