اهداف

-ارائه و توسعه خدمات مطلوب و کاربردی پژوهشی و آموزشی به تمامی ذینفعان مرتبط با علم میکروب شناسی در سراسر کشور در جهت حل مشکلات مرتبط با بیماری های میکروبی و مقاومت های دارویی مرتبط با میکروب ها، آگاهی و ارائه گزارشات مبتنی بر مقاومت های میکروبی و سیر آن در استان قزوین، شناخت و پیشگیری از مقاومت های میکروبی و کنترل آن

و در انجام این امور ملزم به رعایت اصول زیر می باشیم:

-رعایت ارزش های دینی و فرهنگی

-حفظ و رعایت اخلاق پژوهشی

-حفظ حقوق و احترام اساتید، کارکنان، پژوهشگران و دانشجویان

-رعایت اصول و رفتار علمی در این مسیر

-خلاقیت و نو آوری و ارائه ایده های جدید و کاربردی

-ارائه پژوهش های کاربردی و فن آورانه

-جلب همکاری و هماهنگی کلیه اعضای مرکز جهت انجام پژوهش های مرتبط

-ارائه خدمات مشاوره پژوهشی

- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و چاپ مقالات مصوب و ارائه چکیده مقالات در سمینارهای علمی داخلی و خارجی

- پشتیبانی تدوین و تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی و تسریع در روند تصویب طرح های تحقیقاتی

- برگزاری منظم کارگاه های آموزشی در زمینه بیماری های عفونی، مقاومت میکروبی و تکنیک های نوین آزمایشگاهی

- انجام آزمایشات تخصصی در زمینه تشخیص بیماریهای عفونی و مقاومت میکروبی  

-اعلام همکاری و کار گروهی با سایر مراکز تحقیقاتی و اجرایی دانشگاه های ایران و خارج از کشور با حفظ اصول و مقرارت جمهوری اسلامی ایران

-بررسی نیاز های جامعه و سوق دادن پژوهش در آن مسیر

-بکار گیری و الگو پذیری از دانش و علوم کاربردی در سایر دانشگاه های ایران و جهان جهت بهبود هرچه بیشتر کارایی مرکز

-رفع نیازها و مشکلات جامعه و ارائه گزاراشات دوره ای و راه حل های مفید در جهت کنترل، پیشگیری و ودرمان بیماری های میکروبی 

-جمع آوری و طبقه بندی اسناد، انتشار نتایج تحقیقات و در دسترس قرار دادن این نتایج بصورت ارائه در کنگره ها و چاپ مقالات و کتاب

-توسعه، ترغیب و تشویق تربیت نیری انسانی و محققان مرتبط با میکروب شناسی بالینی در این مرکز

-توسعه امکانات و فضای آزمایشگاه ها و ارتقا بودجه های تحقیقاتی

- به روزرسانی اخبار و صفحات پورتال و نظارت بر صفحات پورتال مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی