رئیس مرکز


 
نام و نام خانوادگی: امیر پیمانی
 
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی
 
مدرک تحصیلی: باکتری شناسی
 
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: apeymani@qums.ac.ir
 
شماره تماس داخلی و مستقیم:
 
آدرس: قزوین، مینودر، بیمارستان ولایت، مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی


CV