طرح های در دست اجرا
طرح های تحقیقاتی هیأت علمی در حال اجرا:

سال 1396:

نام طرح

مجریان

بررسی اثرات فلاوونوئیدهای باواچینین (Bavachinin)، کاندیدون (Candidone)  و تفروسین (Tephrosin) بر بیان و عملکرد پروتئین‌های مقاومت چندگانه داروییMDR1  و BCRP در رده‌های سلولی سرطان  EPG85/257-RDB  وMCF-7/MX  مقاوم به شیمی درمانی

دکتر احسان عالی

جداسازی و شناسایی گونه‌های باکتری جدا شده از نمونه‌های پروستات بیماران مبتلا به پروستاتیت جراحی شده با روش کشت و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

دکتر صفرعلی علیزاده

بررسی اثر ضد ویروسی عصاره میوه خرما و هسته خرما بر روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در مدل حیوانی

دکتر رزاق محمودی، دکتر پیمان قجربیگی

تشخیص سریع عوامل STD رایج در زنان نابارور با استفاده از qPCR

دکتر سید محمود امین مرعشی

تشخیص سریع عوامل ایجادکننده مننژیت باکتریال در کودکان و بزرگسالان به وسیله Multiplex qPCR

دکتر سید محمود امین مرعشی

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس های محیطی از بیمارستان های قزوین براساس تعیین توالی ژن بتا توبولین

دکتر فائزه محمدی

شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به اونیکومایکوزیس با استفاده از PCR-RFLP و PCR- HWP1 و نیز ارزیابی حساسیت آن ها نسبت به داروهای ضد قارچی در شرایط in-vitro

دکتر فائزه محمدی

تشخیص ژن lasB باکتری سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از خصوصیت پلاسمونیک نانوذرات طلا

دکتر حسین احمدپور یزدی

تایپینگ و آنالیز مولکولی و فنوتیپی مقاومت وابسته به متالوبتالاکتامازها و کارباپنمازهای دیگر در سویه های اشریشیا کلی مقاوم به کارباپنم جدا شده از بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای قزوین ، تهران و کرج

دکتر معصومه اصلانی مهر، دکتر فرهاد نیکخواهی

بررسی جهش ژن های KRAS، NRAS، BRAF، PIK3CA و PTEN در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک

دکتر فاطمه سمیعی راد، دکتر امیر پیمانی

بررسی آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در خامه سنتی و بستنی سنتی دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین طی فصول مختلف سال 96-97

دکتر رزاق محمودی

کاربرد باکتریوفاژ در کاهش بار میکروبی فاضلاب بیمارستانی

دکتر سید محمود امین مرعشی

تعیین فراوانی و ویژگی های مولکولی مقاومت به کلیسیتین با واسطه پلاسمید MCR-1 در اشریشیا کلی جداشده از نمونه های فاضلاب شهری، بیمارستانی و بیماران بستری در بیمارستان

فرهاد نیکخواهی

بررسی مقاومت به آمینوگلیکوزید ها در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جمع آوری شده از  بیمارستان سوختگی شهید مطهری تهران

دکتر فاطمه سمیعی راد، دکتر امیر پیمانی

بررسی الگوی مقاومت  آنتی بیوتیکی نسبت به  کلاریترومایسین، تتراسیکلین و مترونیدازول در ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری در بیماران بیمارستان ولایت قزوین.

دکتر رسول صمیمی، دکتر امیر پیمانی