تماس با ما
 

آدرس
: قزوین - مینودر -کوی الهیه - بلوار 22بهمن - بیمارستان ولایت - مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
(http://mmrc.qums.ac.ir)

شماره تماس بیمارستان: 02833790620داخلی: 5092

ایمیل آکادمیک مرکز: researchcenter@qums.ac.ir

ایمیل مرکز: mmrc.qums@gmail.com