تماس با ما

 
آدرس: قزوین - مینودر -کوی الهیه - بلوار 22بهمن - بیمارستان ولایت - مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی

شماره تماس بیمارستان: 02833790620داخلی: 750

ایمیل آکادمیک مرکز: researchcenter@qums.ac.ir

ایمیل مرکز: mmrc.qums@gmail.com