• ساعت : ۱۵:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ 
موفقیت پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكی قزوین در ساخت كاندویت های ترمیم كننده آسیب های عصبی

img-20220906-wa0000.jpg

موفقیت پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ساخت کاندویت های ترمیم کننده آسیب های عصبی

دکتر نیلوفر ناظری عضو هیئت علمی و مسئول اجرایی مرکز رشد زیست فناوری پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه دکتر حسین قنبری رییس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  موفق به ساخت کاندویت ها با هدف ترمیم آسیب های عصبی به همراه دریافت سند حق مالکیت اختراع آمریکا (Patent)شدند.
به گفته دکتر ناظری کاندویت طراحی شده، با تامین نشانه های توپوگرافی و افزایش غلظت فاکتورهای نوروتروفی، سبب تسریع فرایند باززایی عصب می شود. به معنای ساده تر کاندویت یک کانال نانوفیبری است که به دو سر عصبی که طی یک سانحه قطع شده پیوند می‌خورد و ترمیم عصب را تسریع می کند.

vcr.qums.ac.ir
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0