برگزاری کارگاه اصول استاندارد سازی و اعتباربخشی در آزمایشگاه

مدرس: خدیجه آذرهوش کارشناس مسئول مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی

در تاریخ 10 مرداد 1398 کارگاه "اصول استاندارد سازی و اعتباربخشی آزمایشگاه" در سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری به میزبانی مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی قزوین و با تدریس خانم خدیجه آذرهوش کارشناس مسئول آزمایشگاه برگزار شد. در این جلسه اعضای مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی و دیگر کارکنان آزمایشگاههای مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین شرکت داشتند.6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0