• ساعت : ۱۰:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 
نشست اعضای محترم مركز تحقیقات میكروب شناسی پزشكی در جهت بهبود راهكارهای پیشرفت مركز

در تاریخ 30 مرداد 1401، جلسه ای با حضور دکتر فرهاد نیکخواهی، معاون علمی پژوهشی مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی، دکتر سید محمود امین مرعشی، هیئت مؤسس، دکتر فاطمه فردصانعی و دکتر امیرعباس بابایی، اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز، در محل مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی واقع در بیمارستان ولایت برگزار شد. این نشست در جهت استفاده بهینه از دستگاه ها، فضا و نیروی انسانی برای پیشرفت، ارتقا و توسعه مرکز و ارتباط بیشتر با بخش بالینی بیمارستان ها صورت گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0