• ساعت : ۱۱:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ 
بیست و سومین كنگره بین المللی میكروب شناسی ایران

بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران روز سه شنبه، 8 شهریور، 1401 لغایت پنجشنبه، 10 شهریور، 1401 توسط انجمن علمی میکروبشناسی ایران  در شهر تهران برگزار گردید. 

کداختصاصی کنفرانس: MEDISM23
حوزه های تحت پوشش: میکروبشناسی
برگزار کننده: انجمن علمی میکروبشناسی ایران 
شهر برگزاری: تهران


محور های  کنفرانس:

مقاومت داروئی  و روش های جدید  تعیین آن

کنترل عفونت های بیمارستانی

روش های جدید  تشخیص  میکروبها

عفونت های ادراری و روش های نوین  درمانی

سرطان، پیوند و بیماری های عفونی

باکتریهای   سخت رشد وبیهوازی ها

میکروبیوتا  و اهمیت  آن در بیماریها ی عفونی

بیماریهای زئونوز

تازه های بروسلوز 

اهمیت باکتریهای در الودگی  مواد غذائی 

بیماریهای نوظهور و نوپدید 

فاژ تراپی 

تازه های تشخیص، درمان و واکسیناسیون بیماری کووید -۱۹ 

وضعیت بیماری سل در ایران و جهان واهمیت سل مقاوم به درمان 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0