گرایش پژوهشی:

انجام  کلیه پژوهش های مرتبط با علم میکروب شناسی بالینی

اولویت پژوهشی:

 • شناسایی وضعیت بیماری های عفونی میکروبی
 • ارتقا سطح آگاهی عمومی در پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی میکروبی
 • تمرکز بر تحقیقات پایه و بالینی در خصوص تشخیص بیماری های عفونی میکروبی در منطقه
 • توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم به کارگیری مقاومت میکروبی
 • آگاهی از وضعیت کنونی مقاومت های میکروبی در استان قزوین
 • شناخت و پیشگیری از عوامل مؤثر بر روند افزایش مقاومت های میکروبی
 • انجام پژوهش های کاربردی و تدوین برنامه جامع به منظور ارتقای سطح سلامت جمعیت تحت پوشش
 • جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاله ها و مدارک مربوطه و انتشار یافته های علمی
 • تربیت نیروی انسانی محقق و ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین
 • کاهش هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 

اولویت های پژوهشی حیطه بیماریهای واگیر

1. بررسی وضعیت عفونتهای بیمارستانی (Health Care Associated Infection)و شناسایی و ارائه راهکارهای لازم برای کنترل و کاهش بار ایمنی بیماری ها 
2. مطالعات مقاومت های دارویی ارگانیسم های بیماریزا (شناسایی فنوتیپی و مکانیسم های مولکولی)، پیشگیری، تشخیص و کنترل، با استفاده از روش ها و ابزارهای فناورانه
3. تعیین بار میکروبی و شاخص های مؤثر بر شیوع، بروز و روند بیماری های عفونی واگیر دارای اولویت
4. مطالعه، طراحی و ارائه روشهای نوین فناوری در تولید داروهای ضد میکروبی 
5. مطالعه، طراحی و ارائه روشهای نوین فناوری در تولید واکسن و بررسي اثربخشي واكسن ها
6. همه گیر شناسی و کنترل بیماریهای عفونی (باکتریایی، ویروسی، انگل شناسی و قارچ شناسی) و بررسی پیامدهای ناشی از آن
7. بررسی پوشش درمان، مصرف دارو و موانع پایبندی به درمان دارویی در بیماران مبتلا به عفونت های شاخص (نظیر HIV و هپاتیت های ویروسی)
8. مطالعه روی رژیم های دارویی و درمانی عفونت های صعب العلاج با رویکرد فناوری
9. بررسی بیماری های نوپدید و بازپدید و مداخلات مؤثر در پیشگیری از آن در سطوح مختلف
10. بررسي ابعاد مختلف بيماري كوويد-19(اپیدمیولوژی بیماری کرونا-طراحی و ساخت کیت تشخیص مولکولی-طراحی و تولید کیت سرولوژی-طراحی و تولید واکسن-ساخت داروهای ضد کرونایی)
 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0