ارائه و توسعه خدمات مطلوب و کاربردی پژوهشی و آموزشی به تمامی ذینفعان مرتبط با علم میکروب شناسی در سراسر کشور در جهت حل مشکلات مرتبط با بیماری های میکروبی و مقاومت های دارویی مرتبط با میکروب ها، آگاهی و ارائه گزارشات مبتنی بر مقاومت های میکروبی و سیر آن در استان قزوین، شناخت و پیشگیری از مقاومت های میکروبی و کنترل آن

و در انجام این امور ملزم به رعایت اصول زیر می باشیم:

 • رعایت ارزش های دینی و فرهنگی
 • حفظ و رعایت اخلاق پژوهشی
 • حفظ حقوق و احترام اساتید، کارکنان، پژوهشگران و دانشجویان
 • رعایت اصول و رفتار علمی در این مسیر
 • خلاقیت و نو آوری و ارائه ایده های جدید و کاربردی
 • ارائه پژوهش های کاربردی و فن آورانه
 • جلب همکاری و هماهنگی کلیه اعضای مرکز جهت انجام پژوهش های مرتبط
 • ارائه خدمات مشاوره پژوهشی
 • حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و چاپ مقالات مصوب و ارائه چکیده مقالات در سمینارهای علمی داخلی و خارجی
 •  پشتیبانی تدوین و تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی و تسریع در روند تصویب طرح های تحقیقاتی
 •  برگزاری منظم کارگاه های آموزشی در زمینه بیماری های عفونی، مقاومت میکروبی و تکنیک های نوین آزمایشگاهی
 •  انجام آزمایشات تخصصی در زمینه تشخیص بیماریهای عفونی و مقاومت میکروبی  
 • اعلام همکاری و کار گروهی با سایر مراکز تحقیقاتی و اجرایی دانشگاه های ایران و خارج از کشور با حفظ اصول و مقرارت جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی نیاز های جامعه و سوق دادن پژوهش در آن مسیر
 • بکار گیری و الگو پذیری از دانش و علوم کاربردی در سایر دانشگاه های ایران و جهان جهت بهبود هرچه بیشتر کارایی مرکز
 • رفع نیازها و مشکلات جامعه و ارائه گزاراشات دوره ای و راه حل های مفید در جهت کنترل، پیشگیری و ودرمان بیماری های میکروبی
 • جمع آوری و طبقه بندی اسناد، انتشار نتایج تحقیقات و در دسترس قرار دادن این نتایج بصورت ارائه در کنگره ها و چاپ مقالات و کتاب
 • توسعه، ترغیب و تشویق تربیت نیری انسانی و محققان مرتبط با میکروب شناسی بالینی در این مرکز
 • توسعه امکانات و فضای آزمایشگاه ها و ارتقا بودجه های تحقیقاتی
 •  به روزرسانی اخبار و صفحات پورتال و نظارت بر صفحات پورتال مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0